Investere

WRETMAN INVEST tar for seg investeringer av kommersielle eiendommer som for eksempel hotell, vingårder, ulike typer av gårder m.m. 

Vårt fokus er å identifisere interessante og lønnsomme eiendommer til våre kunder. 

Vi gir råd både i salgs og kjøpsoppdrag og vi bistår med hjelp i alle steg av prosessen. 

Kontakt  gjerne vår eksperter for mer informasjon : 

Fredrik Aspegrén & Elisabeth Kähler 

invest@wretmanestate.com