Salgsprocessen

Wretman Estate er til rådighed gennem hele forløbet

1) Underskrive en salgsaftale med en ejendomsmægler

Det første skridt i at sælge en ejendom er at underskrive en aftale, en såkaldt salgskontrakt, med en licenseret og registreret ejendomsmægler i Frankrig. Salgskontrakten skal være formuleret efter en lovbestemt model, som gælder i hele Frankrig. Det inkluderer blandt andet ejerens navn, ejendommens adresse, en kort beskrivelse af ejendommen, mæglergebyr, kontraktens gyldighed, eventuelle særlige betingelser for salget samt en tidsfrist og opsigelsesbetingelser.

I Frankrig findes der både en eksklusiv og en ikke-eksklusiv (simpel) salgskontrakt. Dette er vigtigt at diskutere med din ejendomsmægler, da valget af kontrakt kan have betydning for ejendomssalget og den endelige købspris.

2) Tekniske vurderinger og lovgivning

Når man sælger en ejendom, skal sælgeren bestille en teknisk vurdering af ejendommen – “diagnostik”. Dette giver en redegørelse for den nøjagtige overflademåling af ejendommen (hvis ejendommen er en del af et boligfællesskab), energiforbrug, vurdering af naturlige risici i området,
det elektriske systems tilstand, gasinstallation, og hvis der er er spor af bly, asbest eller termitter i ejendommen. Ejeren skal ligeledes kunne fremvise gyldig ejerskabsattest og bevis for ejendomsskat. Dette vil svare til en tilstandsrapport i Danmark.

Derudover skal du, når du sælger en ejendom og er en del af et boligselskab, være i stand til at give oplysninger om foreningens gebyrer, dets vedtægter og protokol fra de tre seneste årsmøder.

3) Budgivning – “Intention d’achat”

I Frankrig byder man enten den anførte pris eller under den. Sælgeren er forpligtet til at sælge, hvis køberens tilbud stemmer overens med den anførte pris og salgsordren. Når man giver et tilbud, bekræfter man normalvis skriftligt med det, der kaldes et “lettre d’intention d’achat”. Ved dette stadie af salgsprocessen er buddet endnu ikke bindende for køberen.

Sælgeren skal nøje overveje alle vilkår, inden han accepterer et tilbud, da en skriftlig accept betyder, at han er forpligtet til at sælge. Køberen kan således senere ansøge om erstatning, hvis sælgeren nægter at sælge ejendommen. Dog kan køberen trække sig tilbage, selv efter et tilbud er accepteret.

4) Vælg din notar

Notaren er en juridisk kvalificeret embedsmand, der udarbejder dokumenter, kontrollerer og er ansvarlig for registreringen af ​​salget. Franskmænd har ofte den samme notar gennem hele livet, da han kan rådgive om spørgsmål vedrørende arveafgift og lignende. Ofte er købere og sælgere repræsenteret af deres egne notarer, som derefter deler gebyret uden at øge omkostningerne

Notarer er objektive og forventes at være neutrale, og deres endelige ansvar ligger foran den franske justitsminister. Notargebyret, også kaldet anskaffelsesomkostninger, inkluderer forskellige skatter og afgifter såsom stempelafgift og forsendelsesomkostninger. Den udgør ca. 7,5% af købsprisen på eksisterende varer og 2,5% af den nye produktion. Notargebyret betales af køberen.

Wretman Estate samarbejder med flere pålidelige engelsktalende notarer

5) Den forberedende kontrakt – “Compromis de vente”

Den forberedende kontrakt er udarbejdet af en notar eller ejendomsmægler og inkluderer alle salgsbetingelserne. Dette skal være meget præcist, da det er grundlaget for den endelige aftale.

Den forberedende kontrakt indeholder alle købsbetingelser, såsom låneklausul, dato for overtagelse, mulig liste over møbler, der skal medtages i købet, information om gebyrer og boligforeningen. Den beskriver også, under hvilke omstændigheder kontrakten kan brydes uden sanktioner. Dette kan for
eksempel være, at ejendommen har begrænsninger for byggetilladelse, eller hvis købernes pant ikke ville blive ydet. Underskrives denne aftale er det herefter bindende for sælgeren.

Mægleren skal nøje følge op på, at alle de nødvendige punkter er inkluderet, og at aftalen ikke indeholder klausuler, der påvirker sælgeren negativt.

6) Udbetaling og forudbetaling

Køberen er berettiget til at trække sig tilbage fra købet gratis inden for 10 dage, efter han har underskrevet og modtaget en kopi af den forberedende kontrakt med vedhæftede filer.

En vigtig bemærkelse er, at de 10 dage starter, efter at køberen har modtaget alle vedhæftede filer, der vedrører ejendommen, så det er ikke nok kun at have underskrevet den forberedende kontrakt. Derefter er fortrydelsesfristen udløbet.

Udbetalingen på mellem 5 og 10% deponeres på en deponeringskonto, der administreres af notaren. Indenfor senest 10 dage skal notaren efter underskrivelsen af ​​den forberedende kontrakt forudsat, at køberen ønsker at gennemføre købet.

7) Endelige kontrakt/skøde – “Acte authentique de vente”

Når notaren har gennemført alle inspektioner og fået alle de nødvendige oplysninger om byplanlægning og eventuelle prioritetslån på ejendommen, kan den endelige købskontrakt, også kaldet “”Acte authentique de vente””, underskrives. Det tager normalt to til tre måneder mellem underskrivelsen af ​​””Compromis de Vente”” og “”Acte authentique de vente””.

På dagen for den endelige underskrevet kontrakt sikrer notaren, at det samlede beløb er modtaget på deponeringskontoen.

Overtagelsen sker samme dag som underskrivelsen af ​​kontrakten, derfor skal ejendommen forlades inden underskrivelsen.

Når kontrakten er underskrevet, overlades nøgler, og begge parter modtager et skriftligt bevis på handelen.